DỊCH VỤ LÀM SẠCH

Các phương án làm sạch chuyên nghiệp được thiết kế cho cho từng khu vực, từng loại hình bất động sản.


Từ việc bố trí nhân sự, kiểm soát công cụ đến sử dụng hóa chất làm sạch đều được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo mang lại môi trường tiện nghi và thoải mái.